Общи условия

Версия за печат

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.BGVILA.COM

Благодарим Ви, че проявихте интерес към нашите услуги. Те се предоставят от „Диджи Солюшънс” ЕООД.

Моля прочетете внимателно настоящите условия за ползване на сайта! Използването на www.bgvila.com ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. www.bgvila.com си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие. Всяко използване на www.bgvila.com се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва. www.bgvila.com не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в Условията.           

Информация за нас: www.bgvila.com е собственост на „Диджи Солюшънс“  ЕООД

Наименование: „Диджи Солюшънс” ЕООД;

Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. София, ж.к. „Белите брези“, бл. 15; Адрес на упражняване на дейността: гр. София, ж.к. „Белите брези“, бл. 15;

Електронна поща: office@bgvila.com

данни за вписване в търговския регистър: ЕИК 204549176

Контролен орган: Комисия за защита на потребителите

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Bgvila.com е уебсайт /онлайн каталог/ създаден с цел да улеснява потребители на интернет в намирането на туристически обекти, както и да ги свързва с регистрирани потребители на сайта - собственици на туристически обекти.

1.2. Bgvila.com предлага възможност на Потребителите за реклама на туристически обекти и туристически услуги, които се представят под формата на оферти. За всяка оферта е посочен туроператорът, предоставящ пакет от услуги и е обявено подробно описание, за всички условия по него.

1.3. В специфичен раздел на сайта Bgvila.com се публикуват и туристически оферти, които са предоставени от други сайтове за колективно пазаруване. Публикуваната информация е с информативно-рекламна цел. Цялото съдържание публикувано в посочения раздел е предоставено и е собственост на съответните сайтовете за колективно пазаруване, ценовата информация е извлечена от там и съответно е линк към съдържанието на съответния сайт. Bgvila.com не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от сайтовете за колективно пазаруване.

1.4. Всички обявени цени в Bgvila.com са крайни и са посочени в български левове.

1.5. Всички разходи за банкови такси, комисионни и курсови разлики възникнали при нареждането на съответното банково плащане или транзакцията са за сметка на клиента. Bgvila.com не носи отговорност за възникнали такива разходи. Електронните транзакции с банкови карти могат да се извършват и посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им. Bgvila.com не съхранява номера на банкови карти. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната туристическа оферта. „Диджи Солюшънс ” ЕООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.

1.6. Bgvila.com има право да определя реда, в който туристическите обекти се извеждат в каталога на сайта или при търсене. Bgvila.com не гарантира позиции за туристическите обекти и не поема отговорност за обекти, които заплащат за определена позиция, на която не излизат в действителност, ако не са попълнени всички необходими данни, включително снимки, цени, описание, коректно въведена локация на карта и други.

1.7. Bgvila.com не участва, не посредничи и не взима страна в отношенията (търговски, облигационни, патентни и всякакви други) между наемател и наемодател на туристически обект и отношенията между тях или с трети лица във връзка с плащания, доставка на стоки и услуги, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от Потребителите на предоставяните от сайта услуги.

1.8. Bgvila.com няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или че предоставената информация ще е вярна. Използването на предоставяните услуги е изцяло на риска на Потребителя.

1.9. Bgvila.com представя информация за туристически оферти на трети лица различни от регистрираните Потребители. Bgvila.com не е страна и не поема никаква отговорност относно взаимоотношенията между Потребителите на сайта и третите лица, за чиито оферти се предоставя информация. Bgvila.com не гарантира верността на информацията в офертите, за които предоставя информация.

1.10. Bgvila.com запазва тайната и неприкосновеността на кореспонденцията между Потребителите, не се намесва и не видоизменя оригиналното съдържание на разменените съобщения.

1.11. Bgvila.com не изпълнява ролята на арбитър при възникнали спорове между Потребители на сайта.

1.12. Bgvila.com не носи отговорност за неизпълнени ангажименти от страна на собственици на туристически обекти към техните наематели, както и на наематели към собственици на туристически обекти.

1.13.  Bgvila.com не дава гаранция за недоставени съобщения, както и за целостта на комуникацията между Потребителите. Потребителите използват комуникационните средства на сайта по своя воля, на свой риск и със знанието, че би могло да възникне техническо препятствие за доставяне на съобщенията.

1.14. Bgvila.com не носи отговорност за съдържанието на текст, писмо, коментар или друга форма на изразяване на Потребители на сайта, което би могло да засегне правата на трети лица.

1.15. Bgvila.com не проверява и не гарантира наличието на представителна власт на лицето, регистрирало туристически обект. Приема се, че това лице е или собственик, или упълномощен представител на собственика на обекта.

1.16. Bgvila.com не проверява, не гарантира и не отговаря за достоверността на информацията, предоставена от Потребителите на сайта.

1.17. Bgvila.com не носи отговорност за нарушени авторски права на трети лица относно текст, снимки, мултимедия и други материали, публикувани в страниците уебсайта.

1.18. Bgvila.com има право да изпраща съобщения до своите Потребители под всякаква форма с цел реклама на услуги. Bgvila.com има право да позиционира линкове и реклами от всякакъв тип, както и препратки към други уебсайтове, притежание на трети лица, на страниците на всички обекти, регистрирани в каталога. Това важи и за страниците на обектите, които ползват платен абонамент в каталога.

1.19. Bgvila.com има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на уебсайта или направени достояние на трети лица от Потребители и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Bgvila.com, както и на трети лица, в съответствие с действащото законодателство на Република България.

1.20. Bgvila.com ще осигури защита на личните данни на физическите лица, свързани с Потребителя, в съответствие със Закона за защита на личните данни. Bgvila.com може да използва центрове за събиране на данни на Майкрософт. В съответствие с това Потребителят се съгласява да бъде извършван пренос на лични данни извън пределите на страната му. Потребителят дава съгласие Bgvila.com да обработва лични данни за маркетингови цели на своите услуги по автоматичен начин. Bgvila.com няма да предоставя каквито и да било лични данни на трети лица без изричното съгласие на съответните физически лица, освен ако е длъжен да направи това в изпълнение на приложимия закон.

1.21. С отварянето, разглеждането и/или използването на Bgvila.com всеки нерегистриран посетител се съгласява, че с въвеждането на своя e-mail адрес на която и да е от страниците на сайта, Bgvila.com има правото да му изпраща непоискани търговски съобщения по e-mail; да му изпраща информация за каталога Bgvila.com; да предостави неговият e-mail адрес на ограничен кръг партньорски фирми в сферата на туризма; да му изпраща е-мейли, съдържащи туристически оферти. Посетителят има право да  прекрати получаването на непоискани търговски съобщения по e-mail от Bgvila.com или от партньорите на Bgvila.com. За целта той трябва да последва линк за отписване в някой от e-mail или да изпрати e-mail до фирмата, в който заявява нежеланието си да получава повече оферти, реклами или непоискани търговски съобщения.

1.22. Bgvila.com използва „бисквитки“за да осигури нормалното функциониране на сайта, както и за да показва на Потребителите съдържание, което е най-близко до това, което търсят. Допълнително, ако Потребителят е абониран за е-мейл бюлетина на Bgvila.com, бисквитките се използват, за да може да му се изпращат най-подходящите оферти. Сайтът използва системи на трети лица измежду които системи за статистическа информация, рекламни платформи, както и социални мрежи. Тези системи също могат да поставят „бисквитки“ на вашето устройство, като повече информация за тях можете да намерите в общите условия на всяка от тези системи. Bgvila.com не съхранява в „бисквитките“ лична информация.

1.23. Bgvila.com си запазва правото да видоизменя или прекратява използването на  безплатни услуги по всяко време, без да е нужно наличие на основание за това и без предизвестие.

1.24. Bgvila.com има право да спира функционирането на платформата си за техническа профилактика или други причини, без да предупреждава предварително регистрираните Потребители.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

2.1. За да използва услугите, предоставяни чрез сайта Bgvila.com, Потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация. Потребителят е длъжен да посочва единствено верни и точни данни. Личните данни на Потребителя ще бъдат защитени според изискванията на Закона за защита на личните данни. /съгл.Директива 95/46/ЕС на Европейския парламент/. С попълването и изпращането на попълнената електронна форма за регистрация Потребителят изрично декларира съгласието си с настоящите Условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на доставчика договора за услуга се счита за сключен.

2.2. С отварянето, разглеждането и/или използването на този сайт всеки нерегистриран посетител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Условия за ползване на Bgvila.com, както и разпоредбите на чл.93е от ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди неговата регистрация.

2.3. Договорът за услуга има за предмет поддържане на профил с потребителско име и парола в информационния ресурс на сайта, чрез който Потребителят получава правото на достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти и въвеждане на информация за тях. Всеки регистриран в Bgvila.com Потребител има правото да се възползва от услугите и привилегиите, предоставяни му с регистрацията, както и да придобива други такива съобразно ред и условия, определени от Bgvila.com.

2.4. В случай, че Потребителят  наруши или не изпълни задълженията си предвидени в настоящите Условия и/или действащото българско законодателство, доставчикът има право да развали настоящия договор за услуга чрез едностранно писмено уведомление, изпратено до електронната поща на Потребителя без да дава допълнителен срок за изпълнение.

2.5. Потребителят носи отговорност за запазването на поверителността на паролата и потребителското си име, като в случай, че ги предостави на трето лице, носи пълната отговорност за действията на същото, които Потребителят приема да се считат като извършени от негово име и за негова сметка.

2.6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, настъпили за Потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

2.7. С разглеждането и/или използването на този уебсайт Потребителят изразява своето съгласие да получава в електронен вид търговски съобщения, изпратени от доставчика или упълномощени от него трети лица.

2.8. Bgvila.com има право, но не и задължение да заличи туристически обект от каталога си, когато обектът:

а.  Не отговаря на допустимите за каталога на сайта категории;

б.  Вече съществува в каталога;

в.  Съдържа непълна или подвеждаща информация;

г.  Не отговаря на условията за качване на текст, снимки и мултимедия;

д.  Есъздаден с цел злоупотреба и/или е в противоречие на законите на Република България.

2.9. Bgvila.com има право, но не и задължение да заличи регистрация на Потребител, когато:

а.  Потребителят нарушава добрия тон, използва заплахи, обиди и други нецензурни изрази към други Потребители и/или администрацията на сайта;

б. Извършва злоупотреби по смисъла, описан по-долу;

в.  Цели да възпрепятства нормалното техническо функциониране на сайта;

г.  Предостави невярна информация за връзка с него чрез телефон и/или електронна поща;

д.  Повече от шест месеца не е използвал сайта и след изтичане на този срок не отговаря на посочените от него начини за връзка;

е.  Изпраща не поискани рекламни съобщения чрез вътрешните комуникационни канали на сайта;

ж. Използва Bgvila.com за рекламиране на услуги, извън обхвата и тематиката на сайта в противоречие с установените от сайта правила за реклама.

з.  Нарушава нормативни актове на Република България.

2.10.    Bgvila.com се задължава да заличи информация за регистрация на Потребител и/или туристически обект, когато Потребителят е изразил писмено желание за това.

2.11.    Bgvila.com има право да откаже регистрация на Потребители, които вече имат регистрация или в миналото са били заличавани от сайта поради нарушаване на правилата му или злоупотреби.

2.12.    Bgvila.com има право да ограничи видимостта на сайта от определени IP адреси, ако получи данни или прецени, че тези IP адреси представляват опасност за нормалното функциониране на уебсайта.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Bgvila.com ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ/СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Всички Потребители, когато предоставят съдържание /текст, снимки, мултимедия и други материали/ декларират, че са пълноправни автори на предоставените материали или имат правото да използват материала и да предлагат същия по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица. Потребителят носи пълна юридическа отговорност за евентуални претенции за обезщетения, отправени към доставчика и реално платени от същия във връзка с нарушаване на ЗАПСП.

3.2. Публикуването на снимков материал се тълкува като съгласие на всеки Потребител с условието на Bgvila.com да сложи надпис с интернет адреса на уебсайта върху всяка една снимка. В случай, че Потребителят не е съгласен с това условие, той няма правото да публикува/разполага снимков материал в Bgvila.com.

3.3.Bgvila.com има право да редактира или изтрива всеки качен текст, снимка или друг материал ако те не отговарят на предназначението си и/или противоречат на правилата, описани в настоящите Условия. Bgvila.com има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до информация и материали, използвани от Потребителя или направени достояние на трети лица чрез използване на платформата на Bgvila.com  и в нарушение на настоящите Условия, действащото законодателство на РБ, добрите нрави или интернет етиката.

3.4. Bgvila.com има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, интернет страници и ресурси, разположени от Потребители на сървъра на Bgvila.com, които са в нарушение на настоящите Условия, действащото законодателство на РБ, добрите нрави или интернет етиката.

3.5. Bgvila.com не контролира и не отговаря за съдържанието на публикуваните на уебсайта туристически предложения/оферти/.

3.6. Bgvila.com не контролира и не отговаря за информацията, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които Потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на Bgvila.com, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

3.7. Bgvila.com не носи отговорност спрямо Потребителите, и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на данни, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Bgvila.com

3.8. Bgvila.com не гарантира и не отговаря за достоверността и точността на информацията, получена чрез използването на уебсайта.

3.9. Bgvila.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на информацията, данните, ресурсите, материалите и услугите, които сайта предоставя на своите Потребители.

3.10. Bgvila.com не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните информация, данни и услуги на сайта.  

3.11.    Bgvila.com има право да променя порядъка на предоставените от Потребителите снимки в страниците на туристическите обекти, както и да оразмерява по подходящ начин всяка снимка.

3.12.    Bgvila.com има право да прави допълнения или изменения в характеристиките на туристическия обект на база предоставено от Потребителя текстово описание и/или искане за промяна. Подобно искане Потребителят прави писмено.

3.13.    Bgvila.com не уведомява Потребителя, предоставил съдържанието, за промени, свързани с граматиката и синтаксиса на качените текстове.

3.14.    Bgvila.com се задължава да не изменя текстово и графично съдържание, предоставено от Потребителя по начин, който създава невярна или подвеждаща информация за Потребителя или представлявания от него туристически обект.

3.15. Всеки Потребител се задължава да не разполага на сървъра на Bgvila.com, съответно да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин уебсайта, за да прави достояние на трети лица следното съдържание: информация, данни, както и всякакви материали, съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида; всякакви материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави; всякакви материали, чието съдържание е в нарушение на  Конституцията и законите на Република България;

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които използват предоставени през web браузър информационни ресурси/данни и услуги на сайта - Bgvila.com. За краткост в настоящите Условия същите се наричат „Потребител“, „Потребители“ или „Потребителите“.

4.2. IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

4.3. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите Условия и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. не поискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, използване на сайта, части от него или материали от него от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипи или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

4.4. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

4.5. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

4.6. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

4.7.      „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския профил на регистрираните потребители в сайта.

4.8. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

4.9. „Материал“ представлява всеки обект на авторското право, както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, която може да бъде възпроизвеждана и предлагана по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на Bgvila.com.

4.10. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път.

4.11. „Бисквитките“ (cookies) представляват малки файлове, съхраняващи се временно на Вашия твърд диск и разрешават на сайтът ни да разпознае Вашия компютър при следващо посещение на Bgvila.com

4.12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

За всички неуредени от настоящите условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.